#Simbiosi P(0)MA: Reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

L’objectiu general del projecte simbiosi P(0)MA és el de reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari que es generen en empreses i agro-indústries que operen amb fruites i verdures a Catalunya, i el de revaloritzar les minves. Per fer-ho, es generaran 5 plans de prevenció individualitzat i es testejaran diverses solucions i accions de prevenció i redistribució.

Simbiosi P(0)MA: Simbiosi industrial per l’aprofitament alimentari

A banda dels plans de prevenció, es generarà un Hub que actuarà com a espai de coordinació i cocreació d’intervencions que permetrà buscar sinergies i projectes de simbiosi per treballar l’aprofitament alimentari. Per últim, es durà a terme un estudi de mercat per conèixer l’impacte ambiental i econòmic de cada una de els accions aplicades, i per donar continuïtat al Hub.

El projecte es va iniciar el maig del 2022 amb una trobada inicial del Hub i tindrà continuïtat fins al juny del 2023.

MÉS INFORMACIÓ